Dikanda

Pierwszy dzień festiwalu Z wiejskiego podwórza w Czeremsze.