A na dodatek – cała ze szmatek!

Od strony technicznej tworzone podczas warsztatów w Czeremsze lalki przypominają mi te, które widziałem w Fabryczce, ale z wyglądu wcale nie są podobne…