Słarzenki

…no bo jak mam nazwać podopieczne Marzeny i Sławka?