Kaytek

– Ja tam zawsze jestem spokojny na meczach… Cudzych.