Annuvin

Ciekawa koncepcja – siła twoich pionów jest tym większa, im mniej ci ich pozostało na planszy… Początkowo jest ich sześć i mogą się poruszać o jedno pole w każdym kierunku, ale z każdym ubywającym zasięg pozostających na planszy zwiększa się o jeden, a więc każdy z pięciu pozostałych może się przesuwać o dwa pola, jeśli zostanie ich trzy – o cztery. Ostatni pion ma zasięg aż sześciu pól. Ruchy mogą odbywać się w dowolną stronę a nawet zmieniać kierunek. Bicie polega na wejściu na pole zajęte przez rywala, jeśli pion dokona tego przed wykorzystaniem swojego limitu zasięgu, to może go wykorzystać na wykonanie kolejnego bicia – jeśli jest możliwe.

Rywale wykonują po jednym ruchu na zmianę, zwycięzcą jest oczywiście gracz, który pozbawi przeciwnika pionów. Jeff Roy, twórca Annuvin, podaje jeszcze jedną możliwość zwycięstwa – zbicie sześciu pionów rywala bez utraty własnego, więc zapewne taka sytuacja również jest możliwa…